Проведе се Първа научна конференция по имуноонкология под надслов „I-O 365“

На 26–27 ноември т.г., в зала 6 на НДК в столицата, се проведе Първа научна конференция по имуноонкология под надслов „I-O 365“. Тя е съвместна инициатива на Българското научно дружество по имуноонкология (БНДИО) и Българското онкологично научно дружество (БОНД).

Българското научно дружество по имуноонкология беше учредено на 3 март 2021 г. в израз на обединените усилия на 20 изтъкнати имунолози, онколози, лъчетерапевти и изявени учени за по-успешното лечение на рака със средствата на имуноонкологията.

БНДИО се създаде в резултат на успехите в областта на имунолечението на хематологични и солидни тумори през последните години. Имуноонкологичните терапии значително удължиха общата преживяемост на пациентите с рак, дори и при напреднали стадии на болестта, удължиха периодите на ремисия, а в нередки случаи дадоха възможност за пълно излекуване на болните. Бързото навлизане на имунотерапията в клиничната практика наложи необходимостта от по-обстойно познаване на имунологичните механизми на канцерогенезата и цитотоксичността, на взаимодействията на имуноцитите и туморните клетки, както и на специфичната, свързана с имунолечението лекарствена токсичност.

Някои от основните цели на БНДИО са подобряване на лечението на пациенти с рак, при които се прилага имунотерапия; подпомагане на младите клиницисти и учени в България, ангажирани с изследването и лечението на онкологичните заболявания; осъществяване на колаборация с други научни онкологични и имунологични дружества в страната и чужбина, както и работа с институции, регулиращи лечението на онкологични пациенти с имунотерапия.

Председател на научния комитет на конференцията е проф. д-р Асен Дудов – началник на Клиника по медицинска онкология, Аджибадем Сити Клиник, УМБАЛ „Младост”, София, а председател на организационния комитет е доц. д-р Желязко Арабаджиев – началник на Отделение по медицинска онкология, Аджибадем Сити Клиник, УМБАЛ Токуда, София.

Сред основните теми на форума бяха имунният цикъл на рака, участието на имунните клетки в противотуморното лечение, възникващите биомаркери в имунната онкология, настоящите стандарти и бъдещите насоки в имунотерапията на раковите заболявания и др. Научната програма на Първата конференция по имуноонкология „I-O 365“ получи много висока оценка и акредитация с 12 кредитни точки от акредитационния съвет на БЛС.

Събитието се проведе в хибриден формат и беше насочено към онколози, радиотерапевти, клинични имунолози, патолози, вирусолози, интернисти, онколози, онкохематолози – специалисти и специализиращи лекари. В него взеха участие над 200 медицински специалисти от цялата страна.

https://www.facebook.com/medic.print.news/posts/

Първа научна конференция по имуноонкология. Избрани моменти

На 26–27 ноември т.г., в зала 6 на НДК в столицата, се проведе Първа научна конференция по имуноонкология под надслов „I-O 365“. Тя е съвместна инициатива на Българското научно дружество по имуноонкология (БНДИО) и Българското онкологично научно дружество (БОНД).

https://youtu.be/DheEg-J7qKa