Научна конференция I-O 365 / 26 - 27 ноември 2021 г, в зала 6 на НДК

По инициатива на Българското научно дружество по имуноонкология (БНДИО), в периода 26 – 27 ноември 2021 г., в зала 6 на НДК, гр. София ще се проведе Научна конференция по имуноонкология „I-O 365“. Конференцията се организира от Българското научно дружество по имуноонкология /БНДИО/ и Българското онкологично научно дружество /БОНД/.

Научната програма на Конференцията по имуноонкология „I-O 365“ получи много висока оценка и акредитация с 12 кредитни точки от акредитационния съвет на БЛС.

Основните теми на конференцията са: имунният цикъл на рака, участието на имунните клетки в противотуморното лечение, възникващите биомаркери в имунната онкология, настоящите стандарти и бъдещи насоки за имунотерапия на рака.
Последните индикации за имунотерапия при рак и обширни научни данни за имунологията и биологията на туморите изискват актуализиране в знанията както на учените, така и на лекарите.

Провеждането на конференцията ще бъде изцяло съобразено с правилата и процедурите за безопасност и превенция на COVID-19 към датата на провеждането й.

„I-O 365“ ще се проведе в хибриден вариант.
Очаква се в събитието да вземат участие над 200 медицински специалисти.
Конференцията е насочена към онколози, радиотерапевти, клинични имунолози, патолози, вирусолози, интернисти, онколози, онкохематолози – специалисти и специализиращи лекари.