Четвърта национална научна конференция по имуноонкология с международно участие I-O365 v4

Българското научно дружество по имуноонкология (БНДИО) организира Четвърта Национална годишна конференция по имуноонкология IO-365 v4 с международно участие. Конференцията ще се проведе в хотел Millennium, гр. София, в периода 21 – 24 ноември 2024г.