SCIENTORIUM JUVENORUM ® Лятно училище за онколози и имунолози / 26 - 28 юли 2024
Американски университет в България, гр. Благоевград

Кандидатствай за участие!

•  Мотивационно есе – „Защо желая да взема участие в Scientorium Juvenorum ® и с какво мое специално умение или качество ще допринеса за успешното провеждана на срещата“

• 20 Juveni ще получат покана и 100% покриване на разходи и престой.

• Изпращайте вашите есета на имейл: secretariat@immino-oncology.bg до 01 юли 2024г. 

•  Поканите ще бъдат разпратени до одобрените Juveni на 05 юли 2024г.

Организатор Българско научно дружество по имуноонкокология /БНДИО/ в партньорство с Клуб млад онколог.