Втора научна конференция „ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Патогенеза, диагностика, клиника и превенция”.

По инициатива на Лабораторията по Клинична Имунология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, съвместно с Българско научно дружество по имуноонкология, в периода 19 –22 май 2022 г., в х-л Аква Парадайз Ризорт, гр. Несебър ще се проведе Втора научна конференция „ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Патогенеза, диагностика, клиника и превенция”. 
Целта на конференцията е да бъде центрирана около хроничните заболявания като основна причина за намалена продължителност и качество на живот. Считаме, че един мултидисциплинарен подход към тези заболявания в цялата им многопластовост е подходът, който трябва да бъде възприет, за да има максимална полза за пациентите. 
В рамките на научния форум ще се проведе и Дискусионен панел на тема: „Ваксини и COVID-19 – една година по-късно.“
Конференцията е насочена към кардиолози, ревматолози, онколози, акушер-гинеколози, гастроентеролози, имунолози, ендокринолози, невролози, общопрактикуващи лекари и специализанти.
Очакваме в Конференцията да вземат участие над 300 медицински специалисти.

Научният комитет на Втора научна конференция „ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Патогенеза, диагностика, клиника и превенция” е с председател проф. Доброслав Кюркчиев и членове: проф. Арман Постаджиян, проф. Ивайло Търнев, проф. Рашо Рашков, проф. Таня Тимева, доц. Бранимир Големанов, доц. Желязко Арабаджиев, доц. Живка Бонева и доц. Любомир Маринчев.

Темите, които ще бъдат разгледани в рамките на Конференцията са:

Научна сесия Клинични случаи и научни казуси 
Научна сесия Хронични сърдечно-съдови заболявания – предизвикателства пред кардиолога
Научна сесия Хронични заболявания през погледа на ревматолога
Научна сесия Злокачествените заболявания – не винаги фатални
Научна сесия Хронични предизвикателства пред женското здраве
Научна сесия Заболяванията на гастроинтестиналния тракт като хроничен проблем
Научна сесия Имунният отговор – свързващото звено при хроничните заболявания
Научна сесия Хронични нарушения на жлезите с вътрешна секреция
Научна сесия Хронични заболявания и неврология
Дискусионен панел Ваксини и COVID-19 – една година по-късно

С научната програма на събитието, може да се запознаете ТУК.