Научна конференция I-O 365 v.2 / 21 - 23 октомври 2022 г , зали Опера 1 и 2 на Астория Гранд хотел

По инициатива на Българското научно дружество по имуноонкология (БНДИО), в периода 21 - 23.10.2022 г., в град София, в залите Опера 1 и 2 на Астория Гранд хотел, ще се проведе второто издание на Конференцията по имуноонкология „IO365“v.2 (с международно участие). Конференцията се организира за втора поредна година от Българското научно дружество по имуноонкология /БНДИО/ в партньорство с Българското онкологично научно дружество /БОНД/. В предстоящото второ издание на „I-O 365“v.2 темите в програмата ще са разнородни, като акцента ще бъде към новите индикации за приложение на вече утвърдени имунни чек-пойнт инхибитори, нови сигнали за безопасност на имунотерапията, възможности за предикция на ефективност, пътища за преодоляване на резистентност към имунотерапия и нови представители за имуномодулиране на противотуморният имунен отговор. Научната конференция е акредитирана от Българският лекарски съюз (БЛС) и съвместно с Българската Академия на науките (БАН). Очаква се в събитието да вземат участие над 200 медицински специалисти. Конференцията е насочена към онколози, имунолози, лъчетерапевти, вирусолози, патолози, интернисти и други специалисти и специализиращи лекари.

ПОКАНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ БЪЛГАРСКОТО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ИМУНООНКОЛОГИЯ - Доц. д-р Желязко И. Арабаджиев, дм