Резултати от проведена анкета относно Третата национална конференция по имуноонкология I-O365 v.3