SCIENTORIUM JUVENORUM ® Лятно училище за онколози и имунолози / 28 - 30 Юли 2023, хотел Свети Иван Рилски, гр. Банско

Уважаеми участници,

за участие в срещата се допускат само предварително одобрени кандидати, които до 1 юли 2023 г. са изпратили мотивационно писмо – „Защо желая да взема участие в Scientorium Juvenorum ®️ и с какво мое специално умение или качество ще допринеса за успешното провеждана на срещата“.

Кандидатствай за участие!
•  Мотивационно писмо – „Защо желая да взема участие в Scientorium Juvenorum ®️ и с какво мое специално умение или качество ще допринеса за успешното провеждана на срещата“
•  20 juveni ще получат покана и 100% покриване на разходи и престой
•  Изпращайте на secretariat@immino-oncology.bg
•  До 01 юли 2023г. 
•  Поканите ще бъдат разпратени до одобрените juveni на 05 юли 2023г.