Трета национална научна конференция по имуноонкология с международно участие I-O365v3

Българското научно дружество по имуноонкология (БНДИО) организира Трета Национална годишна конференция по имуноонкология IO-365v3 с международно участие. Конференцията ще се проведе в хотел Хилтън, в периода 24-26 ноември 2023г.